Hakkımda

FAIRY  TALES CATEGORY

Masal Anne

TURKISH CATEGORY

TÜRKÇE KATEGORİ

Once upon a time! not your time, nor my time, but one time.


Evvel zaman içinde

 

NEW ADDED

FAVORITE STORIES 

AH BU İSİMLER

Düşündük, düşündük ve nihayet ona bir isim verdik. Ömrü boyunca verilen bu isim ile birlikte anılacak. Ona her seslenildiğinde harflerin gücü onu etkileyecek. Hangi harf hangi karakter özelliğini taşıyor. Merak ediyorsanız göz atmanızda fayda var. 

Erdemin sembolü olan A harfi kişiye liderlik vasfı verir. Algılama ve mantık yürütme yönü yüksektir. İsminin içinde A harfi var ise baskıcı ve hükmetmeyi seven birisiniz demektir. Eğer isminin içinde birden fazla A harfi varsa, o zaman sağlam güçlü, çalışkan ve içten bağlısınız.

B bedene ve ruha canlılık veren bir harftir. Heyecanlı bir kişiliğe sahiptir. Başkalarının düşünce ve duygularına saygı gösterirler. İsminin içinde B harfi var ise bu başkalarından çok kendini düşünen birini işaret eder. İsmin içinde birden fazla B var ise kudretli, düşündüğü işi yapabilmeye gücü yeten kişilik özelliğini gösterir.Bu harf insana fizik ve manevi güç verir. Kuvvetli bir içgüdüye sahiptir. Açık sözlü ve iyimserdir. Kendini açıkça ifade edebilir.  Eğer C-Ç harfi isminizin içindeyse ya da birden fazla ise hayatta her istediğini elde edebilecek demektir.

Bu harf özgürlükçü, çok keskin ve hevesli biri olduğunu gösterir. Zaman zaman maddi sıkıntılar yaşarlar. Yavaş hareket ederler, egoisttirler. D harfi ismin içinde ya da birden fazla ise realist ve çalışkan bir kişiliğe işaret ederler.

 harfi zihin gücünün göstergesidir. İnsana konuşma, müzik becerisi verir. Söz ile ifade edilen her meslek onlara göredir, bu alanda başarılı olurlar. Eğlenceye ve rahatına düşkündür. İsminin içinde ya da birden fazla E harfi varsa, sanatın her alanında başarılı olurlar.

Hem sorumluluk sahibi hem de iyi bir ev sahibi olduğunu gösterir. Uyumludur, kendini feda eder, hayatta büyük sorumluluklar almaktan hoşlanır. İsminde F harfi varsa iyi huylu ve çalışkan olduğunu, üzerine vazife olmayan konulardan kaçınması gerektiğini gösterir. Uyumluluğu sayesinde başkaları ile birlikte olması çok kolay hale gelir.

Meraklıdır, her olayı her davayı araştırır, hayatın gizemini sever. Zeki ve aktiftir, Vizyoner bir kişiliği vardır. Sistematiktir. İsminde G harfi olanların psişik güçleri vardır. Bu mistik yan başkalarını da etkiler. Başkalarına ihtiyaç duymadan yaşayabilen özgür kişilerdir.

Çok para kazanıp hızlı kaybetme eğilimindedir. Ancak uzun vadede güzel işler yapar, orijinal düşünme yeteneği buna hizmet eder. Yalnız kalmayı kalabalığa tercih eder. Kendi ile ilgili şüpheleri vardır. İsminde H harfi olanlar hayatta mutlaka başarıya ulaşırlar. Birden fazla H harfi varsa zeki olmak başarılı olmak için yetmez, mutlaka sahip olduğu yetenekleri ön plana çıkarmalıdır.

Derinden şeyler hisseden, merhametli bir kişiliktir. Modadan komposizyona kadar her şeyi mükemmel bir gözle görür. Yıkılmaz ve yılmaz bir enerjisi vardır. İsmin içinde ı-i harfleri varsa, seyahat etmeyi seven, sempatik bir kişidir.  

Lider ve otoriter bir kişiliği temsil eder. Kaprisli ve kıskançtır. İsminde j harfi bulunanın şansı açık olur. Kendi kendini motive eder.

Hem duyarlı hem de sanatsal bir kişiliğe sahiptir. Büyük toplulukları etkileyebilecek güçleri vardır. Ancak endişe ve tereddütlere dikkat etmesi gerekir. İsminin içinde k harfi olanlar mücadeleci, cesur ve atılgandırlar.

Çok dürüst, hoşgörülü, cömert ve kibardır. Seyahatten hoşlanır. İsminin içinde L harfi olanlar bilgili ve başarılı olurlar. İsminin içinde birden fazla L harfi olanların sezgileri güçlü olur. Problemi anlamak ve çözmek anlamında başarılıdırlar.

Tam bir işkoliktir. Yüksek enerjisi sayesinde fazla uyuması gerekmez. Çok sağlıklıdır. İsminin içinde birden fazla M harfi varsa, o kişi çok başarılı ve üstündür. Ticarete yatkındırlar. Kendini güvende hissedebilmesi için istikrarlı bir mali tabana ihtiyaç duyar. Mantıklı ve iradelidir. Enerjik yapısından dolayı sabırsızdır.

Oldukça özgün bir kişiliğe sahiptir. Ancak akılları, kuşku ve kuruntularla doludur. Hemen hemen her şeyden etkilenir. Üstün güçlere sahip sağduyulu bir kişiliği ifade eder. İsminin içinde N harfi olanlar sistematik olurlar. Günlük deneyimlerini belgelerler, iyi bir arşivcidirler. Kolay aldatılmazlar, kararsızlık en büyük sıkıntılarıdır.

Ahlakın her iş için temel olduğunu bilir ona göre davranır. Manevi inançları ve iradesi güçlüdür. Sınırları, kuralları, yasaları sever ve uygular. Kendisine çizilen sınırlar dışına çıkmaz. İsminin içinde o-ö olanlar maddi manevi gücü üzerinde toplar. Derin ve hassa kişilikleri kıskançlık duygularını artırabilir.

Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Hemen her konu hakkında geniş bir bilgi birikimi vardır. İnsanların sizinle ilgili ilk izlenimleri olumludur ancak uzak duruşunuz ve mesafe bırakmanız onları zamanla sizden uzaklaştırır. İsminin içinde P harfi olanların mistik görüşleri ağır basar, cömert olma noktasında sıkıntıları vardır.

Karizmatik ama aynı zamanda sade gösterişi sevmeyen bir yapıları vardır. Hemen her şeyi güçlü bir şekilde hissederler. Mükemmel bir iş ahlakına sahiptir. Denge insanıdır. Güvenilir bir kişidir. İsminin içinde r harfi olanlar işlerinde emin adımlarla ilerlerler, başarısız olma ihtimalleri düşüktür. İyi bir grup çalışanıdır.

Her kararı dikkatlice inceler, emin olur. Sık bir şekilde duygusal iniş çıkışlar yaşar bu yüzden dramatik reaksiyonlar verebilir. Özverilidir, derinlemesine çalışır. Aynı zamanda aşırı hayal kurar. Akademik becerileri yüksektir. İsminin içinde bu harfler bulunanlar ihtiraslı ve gizemlidir.

Oldukça ketumdur. Duygularını ifadede zorlanır. Kendi başlarına iş yapmaktan ve sorumluluk almaktan çekinirler. İsminin içinde t harfi olanlar başkasının idaresi altında çalışmaktan zevk alırlar. Zaman zaman değişken bir karakter gösterirler ancak çoğunlukla uysaldırlar.

Durgun, ağır hareket eden bir profil çizer. Kendine özgü bir hayatı vardır.  Hiç beklenmedik bir başarı ve güç kazanırlar. Zeki ve azimlidirler. Bu yüzden kendilerini çekemeyenlerin engelleri ile karşılaşırlar. İsminin içinde u-ü olanlar kendi ayakları üzerinde durabilmek için olağan güçleri ile çalışırlar. Doğal bir çekicilikleri vardır.

 Kendi içine dönük başkalarını umursamaz bir kişiliği ifade eder. Harika sezgileri vardır. Güçlü hayal gücü gerçek ile kurguyu birbirinden ayırt etmesine engel olabilir. Alışılagelmiş eğilimlere, davranışlara aykırı bir tutum sergiler.

Geçmişteki izleri, üzüntüleri asla unutmazlar. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Güçlü bir kişilik yapıları vardır. Gizli ilimlere aşırı merak duyarlar. Çabuk karar verirler. Bu yanlış yapmalarına neden olur. Hırslı ve cesaretlidir.

İyimser ve karizmatiktir. Yüksek standartlara sahiptir. Sağduyuları yaptıkları aşırılıkları dengeler. Bilime yatkındırlar. Maddi sıkıntı çekmezler, politikada başarı gösterirler.