FAIRY  TALES CATEGORY

Masal Anne

TURKISH CATEGORY

TÜRKÇE KATEGORİ

Once upon a time! not your time, nor my time, but one time.


Evvel zaman içinde

 

NEW ADDED

FAVORITE STORIES 

                      Musa ve Çoban

Hz. Musa yolda Allah ile konuşan bir çoban gördü.

Çoban: Allah’ım Neredesin? Senin hizmetçin olayım, ayakkabılarını temizleyim. Saçlarını tarayayım, elbiselerini temizleyeyim, sineklerini öldüreyim. Sana süt hazırlayayım, ellerini öpeyim, ayaklarını mesh edeyim, yatağını temizleyeyim, söyle neredesin? Bütün keçilerim sana feda olsun, bütün bu dağların yankısı senin zikrindir, diyordu.

Musa bunları işitince öfkeyle çobanın yanına gitti. Hışımla:

-Ey ahmak adam! Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun! Zavallı seni, edepsizlik ediyorsun. Sus ve kapa çeneni. Allah’a böyle seslenilmez.

Dua et ki seni cezalandırmasın.

Çoban korkudan ağladı, öyle üzüldü ki. Ey Musa! Dedi. Benim gereksiz ağzımı kapadın, pişmanım sözlerime. Canım yandı, üzüldüm. Sonra çoban üstünü başını paraladı. Başını alıp kendini dağlara vurdu.

Allah Musaya buyurdu ki; Ey bizim peygamberimiz! Niçin kulumuzu bizden uzaklaştırdın?! Biz seni birleştirmek ve kavuşturmak için gönderdik, ayırmak ve uzaklaştırmak için değil. Biz, herkese ayrı bir yaratılış ve ayrı bir üslup bahşettik. Herkese dil ve kelimeler verdik. Herkes kendi diliyle ve anlayışının ölçüsüyle, bizimle konuşur. Hindlilerin kendi dilleri vardır, İranlıların kendi dili, Arapların da kendi dili. Padişahın kendine özgü bir dili vardır, dilenci ve çobanın da kendilerine özgü dilleri vardır. Biz, dillerin, üslupların ve suretlerin farklılığına bakmayız, biz gönüllere ve içe bakarız.
Biz, laf ve suret istemeyiz, yanmış ve temiz gönül isteriz.

Hakkımda